Dit jaar 2014 heb ik geen contracten afgesloten met Zorgverzekeraars.

Dat betekent dat U geen consulten meer vergoed krijgt. Behalve van een therapie die in 2013 en minder dan een jaar geleden is begonnen.

Deze gesprekken worden in 2014 afgerekend maar tellen voor het verzekeringsjaar 2013. Daarvoor geldt ook het eigen risico van dat jaar (350,--).